През 1998 година оглавява УНГ клиника. Завършва медицина в София 1987 г и през 1992 год.призната с специалност по УНГ болести. Придобива образователна и научна степен "доктор" през 2002 година и титлата "доцент" през 2003 година.

Проф.Цветков има множество научни публикации и монографии, свързани с проблематиката на стапедопластиката, тимпанопластиката, функционалната ендоскопска синус-хирургия, радиочестотната термокоагулация, ринопластика, функционалните и естетични операции при пациенти с вродени и придобити малформации.

Наред с въвеждането на нови хурургични методи в оториноларингологията и пластичната хирургия, с голям успех за първи път прилага и кохлеоимплантацията при пациенти с вродена и придобита глухота.

Специализирал е в много европейски страни като Австрия, Германия, Чехия, Франция и др.

Ежегодно провежда курсове по ринопластика със специалисти по оториноларингология, които курсове обхващат лекционен материал и практически упражнения.
Най-горе