УНГ заболявания      

Микроскопско изследване на ухо
Диагностични изследвания при намален слух, включително и при кърмачета и малки деца:

 • Аудиометрия
 • Тимпанометрия
 • Отоакустични емисии
 • Евокирани потенциали

Диагностични изследвания при затруднено носно дишане :

 • Акустична ринометрия
 • Ендоскопси оглед на нос и епифаринкс

Диагностични изследвания при заболявания на гърлото:

 • Индиректна и директна ларинго и фарингоскопия

Очни болести

 • Микроскопско изследване
 • Измерване очно налягане
 • Периметрия
 • Компютърен анализ
 • Изследване на зрителна острота

Ехографска диагностика :

 • Слюнчени жлези
 • Щитовидна жлеза
 • Шия
 • Коремни органи
 • Малък таз

Ехокардиография
ЕКГ
Кръвнозахарен анализ
Цитологични и хистологични изследвания при хирургични урологични и АГ заболявания

Най-горе