Секторът за безкръвна и микроинвазивна хирургия работи изцяло по метода на така наречената високочестотна радиотермокоагулация /RTC/. Тя е съвременен микроинвазивен (безкръвен) метод за лечение на широка гама от заболявания в областта на оториноларингологията, гинекологията, урологията, дерматологията, хирургията.

Основава се на принципа на коагулацията на живите тъкани, предизвикана от високочистотна /радио/  вълна с честота 4/четири/ мегахерца. За разлика от останалите методи на коагулация посредством: електрически ток, ултразвук, плазма и лазер, радиотермокоагулацията уврежда околните тъкани в дълбочина под 1 мм. , което я прави най-малко инвазивната методика използвана в клиничната практика. Гореизброените качества на методиката, както и липсата на какъвто и да е риск за пациентите позволиха радиотермокоагулацията да се наложи, като предпочитан метод за  амбулаторно лечение на редица заболявания от областта на оториноларингологията /затруднено носно дишане, сънно задушаване, хипертрофия на  тонзилите/, гинекологията /ерозио на маточната шийка, кондиломатози, малки тумори в областта на вагината/, урологията /фимози и парафимози, кондиломатози/, хирургията /външни и вътрешни хемороиди/, дерматологията /кожни туморни образувания/ и др. 

Радиотермокоагулацията позволява всички гореизброени заболявания да  се лекуват в амбулаторни условия, което намалява в пъти цената на медицинката услуга, спестява време на пациента и лекаря и игнорира травмата за пациента от болничния престой.

За последните четири години в  МЦ”Св. Г. Софийски” по метода на радиотермосоагулацията  са лекувани около четиристотин пациенти със заболявания от областта на оториноларингологията, гинеколотията, урологията, общата хирургия и дерматологията. Центърът разполага със съвременна апаратура за RTC на известните марки „Sometech” и “Celon”,с която работят опитни специалисти.

Най-горе